Thoái vốn DNNN bị chậm do... cẩn thận?

Thoái vốn DNNN bị chậm do... cẩn thận?

Nhiều ý kiến cho rằng việc chậm thoái vốn nhà nước hay "ế" cổ phần là do các doanh nghiệp lo ngại việc thất thoát vốn nên có tâm lý đẩy giá khởi điểm cao hơn so với giá được xác định.