Ưu thế của ngân hàng 4.0

Ưu thế của ngân hàng 4.0

Việc những ngân hàng sớm áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào thanh toán như Maritime Bank đang dần biến đổi toàn cảnh bức tranh thanh toán tại Việt Nam...