Điểm nghẽn “đất ở hợp pháp”

Điểm nghẽn “đất ở hợp pháp”

Đình Sơn | Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản năm 2018 của lãnh đạo UBND TP.HCM.

Để không còn dự án treo

Để không còn dự án treo

Nam Huyền | Theo thống kê chưa chính thức, cả nước có tới hàng ngàn dự án treo, gây lãng phí nguồn lực đất đai và bức xúc trong xã hội. Để giải quyết tình trạng này, nhiều ý kiến...