Tách thửa đất khó và ách, do đâu?

Tách thửa đất khó và ách, do đâu?

Cẩm Tú | Cùng thực hiện Quyết định 60 nhưng có nơi giải quyết tách thửa suôn sẻ, nơi vẫn ngần ngại dù đã có hướng dẫn, nơi vừa giải quyết vừa kiến nghị.

Hà Nội thu hồi các dự án để đất hoang hóa

Hà Nội thu hồi các dự án để đất hoang hóa

Vạn Xuân | UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án tại các dự án không triển khai, để hoang hóa lâu ngày,...