Sáng sủa bức tranh kinh tế - xã hội

Sáng sủa bức tranh kinh tế - xã hội

Báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội cho thấy có những điểm nhấn tươi mới, tín hiệu khả quan cho một năm in đậm dấu ấn điều hành của Chính phủ.