Lợi nhuận thị trường nước ngoài của FPT tăng 35%

Lợi nhuận thị trường nước ngoài của FPT tăng 35%

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc 5 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 494 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35% so với...

BSR thay đổi phương án thoái vốn

BSR thay đổi phương án thoái vốn

Sẽ thoái tiếp vốn nhà nước qua sàn giao dịch chứng khoán, thay vì chọn nhà đầu tư chiến lược theo kế hoạch trước đây là phương án đang được Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) triển khai.

PVTEX bắt đầu có lãi từ bán sợi

PVTEX bắt đầu có lãi từ bán sợi

Lợi nhuận đạt 170 triệu đồng sau 1 tháng vận hành trở lại, Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) đặt mục tiêu hoàn thành chạy 6 dây chuyền sản xuất...

Điều chỉnh khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Điều chỉnh khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Sẽ điều chỉnh khái niệm doanh nghiệp nhà nước là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý vốn, tài sản nhà nước tại...