Ai sẽ bán cổ phần Techcombank trong đợt IPO?

Ai sẽ bán cổ phần Techcombank trong đợt IPO?

Bản thân Techcombank bán nốt hơn 64 triệu cổ phiếu quỹ trong đợt chào bán này. Nhưng lượng cổ phiếu bán ra bên ngoài không chỉ đến từ Techcombank. Trung tuần tháng 4, thông tin về đợt chào bán cổ phần Techcombank lần đầu ra công chúng lần đầu được hé lộ khi ngân hàng này bắt đầu tổ chức Roadshow vào ngày 13/4 vừa qua.