Nghị định số 23/2018/NĐ-CP: Thỏa thuận mức phí bảo hiểm với các tài sản giá trị lớn

(TBTCVN) - Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (BHCNBB) trong thời gian tới, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP (NĐ 23) quy định về BHCNBB.
bảo hiểm
Các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ phải mua BHCNBB tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ BH cháy nổ.

Theo đó, bên mua bảo hiểm (BH) cháy, nổ phải mua BHCNBB tại các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) kinh doanh nghiệp vụ BH cháy, nổ theo quy định pháp luật; đối với các cơ sở có tổng số tiền BH của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên, DNBH và bên mua BH thỏa thuận mức phí BH…    

Kinh phí đóng góp cho hoạt động phòng cháy chữa cháy là 1%  

Thời gian qua việc triển khai Nghị định số 130/2006/NĐ - CP (NĐ 130) và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP (NĐ 46) về BHCNBB đã tạo hành lang pháp lý cho DNBH trong việc triển khai BHCNBB; nâng cao nhận thức về sự cần thiết của BHCNBB và ý thức đề phòng hạn chế rủi ro cháy, nổ của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên việc triển khai cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Một số quy định tại hai nghị định này chưa thống nhất với Luật Kinh doanh BH và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; chưa có quy định về chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ BHCNBB cho hoạt động PCCC để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật PCCC…

Vì vậy, Chính phủ đã ban hành NĐ 23 thay thế NĐ 130 và Điều 2, NĐ 46 nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của các DNBH. Cụ thể, NĐ 23 gồm 3 chương, 18 điều áp dụng đối các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; DNBH và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến BHCNBB.

Bên cạnh đó, NĐ 23 cũng quy định cụ thể về kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC, với mức kinh phí đóng góp là 1% tổng doanh thu phí BH gốc BHCNBB của DNBH (theo NĐ 130, mức đóng góp là 5%). Theo đánh giá của cơ quan quản lý về BH với mức kinh phí đóng góp này, mức tăng trưởng dự kiến BHCNBB sẽ đạt 14%/năm trong các năm tiếp theo; đồng thời vẫn đảm bảo duy trì việc hỗ trợ cho hoạt động PCCC và tạo thuận lợi hơn cho DNBH khi triển khai thực hiện BHCNBB.

Đặc biệt, để phù hợp với Luật PCCC, NĐ 23 cũng quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí đóng góp từ BHCNBB cho hoạt động PCCC. Theo đó, việc sử dụng kinh phí phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, phải được lập dự toán, đúng quy định pháp luật. Hàng năm, Bộ Công an lập dự toán thu, sử dụng nguồn thu từ BHCNBB cho hoạt động PCCC gửi Bộ Tài chính theo quy định pháp luật.

“Nguồn thu từ BHCNBB cho hoạt động PCCC được sử dụng để hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị PCCC cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (40%); công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và BHCNBB (30%); hỗ trợ giám định, kiểm tra an toàn về PCCC và BHCNBB (20%); khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC (10%); nếu cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng”, NĐ 23 nêu rõ. 

Được thỏa thuận mức phí bảo hiểm  

NĐ 23 cũng quy định đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền BH của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí BH được xác định bằng số tiền BH tối thiểu nhân tỷ lệ phí BH. Bên cạnh đó, căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, DNBH và bên mua BH thỏa thuận tỷ lệ phí BH nhưng không thấp hơn tỷ lệ phí BH quy định tại NĐ 23.

“Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền BH của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì DNBH và bên mua BH thỏa thuận mức phí BH theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái BH chấp thuận”, NĐ 23 nêu rõ.

Nghị định cũng quy định cụ thể về nguyên tắc bồi thường BH, theo đó, DNBH thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường BH đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền BH của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng BH, giấy chứng nhận BH), trừ đi mức khấu trừ BH quy định tại nghị định.

Bên cạnh đó, NĐ 23 cũng nêu rõ, giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường BH trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại biên bản kiểm tra an toàn về PCCC của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ; không bồi thường BH đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận BH theo quy định tại Bộ Luật Hình sự…

Theo các chuyên gia trong ngành BH, NĐ 23 sẽ tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan, DNBH và các tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trong áp dụng thi hành và thực hiện BHCNBB. Đồng thời, việc ban hành NĐ 23 thay thế hai nghị định trước cũng sẽ giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng trong việc tra cứu và áp dụng để triển khai BHCNBB trong thực tế./.

Hồng Chi
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn