Khách sạn muốn được công nhận hạng sao phải mất phí

.

Theo đó, mức phí thẩm định đối khách sạn có hạng 1 sao, 2 sao là 1,5 triệu đồng/hồ sơ; hạng 3 sao là 2 triệu đồng/hồ sơ và đối với hạng 4 sao, 5 sao mức phí cao nhất sẽ là 3,5 triệu đồng/hồ sơ.

Ngoài ra, mức phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh lưu trú khác đủ tiêu chuẩn để phục vụ khách là 1 triệu đồng/hồ sơ.

Còn theo Thông tư 33 của Bộ Tài chính về phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ có hiệu lực từ ngày 14/5, cũng có quy định hướng dẫn viên du lịch muốn được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch phải đóng 650.000 đồng.

Theo đó, mức phí phải đóng để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 650.000 đồng/thẻ và 200.000 đồng/thẻ đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Cũng theo quy định này, phí cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa lần lượt là 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/giấy phép. 

T.H.

  • Từ khóa
  • Khách sạn
  • công nhận hạng sao
  • mất phí
Tin cùng chuyên mục
  • Hải quan thu ngân sách đạt hơn 24% dự toán năm 2018
  • Kho bạc Nhà nước thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ 
  • Giá vàng chưa có cơ hội phục hồi
  • Xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới
Nguồn: daidoanket.vn