Hà Nội: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

.
Thắm sắc sen hồng Đồng Tháp
TP.HCM: Đặt chỉ tiêu nợ quá hạn tín dụng chính sách xã hội năm 2018 là 1,2%
Mục tiêu quan trọng nhất của NHCSXH là thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hà Nội ký ban hành Nghị quyết phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hà Nội quý IV/2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban đại diện đã nhất trí quyết nghị thống nhất nội dung các báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Đáng chú ý, đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động và nhận ủy thác tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đạt 2.696 tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng (46%) so với năm 2016. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 1.866 tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng so với năm 2016; nguồn vốn huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 275 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng so với năm 2016...

Tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng đạt 6.340 tỷ đồng với trên 284.000 khách hàng vay vốn, tăng 802 tỷ đồng so với năm 2016. Doanh số cho vay năm 2017 đạt 3.008 tỷ đồng, bằng 122% so với năm 2016 với trên 103.000 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ 2.206 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2016.

Thông qua 15 chương trình tín dụng, Chi nhánh thực hiện cho vay được trên 38.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 39.000 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, thu hút trên 46.000 lao động, cho vay xây mới và cải tạo trên 48.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ trang trải chi phí học tập cho trên 2.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được củng cố và nâng cao, đến ngày 31/12/2017, nợ quá hạn là 4,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng dư nợ, giảm 276 triệu đồng so với đầu năm, nợ khoanh 970 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng dư nợ, giảm 198 triệu đồng so với đầu năm.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố nhất trí mục tiêu, định hưóng nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, các đề xuất kiến nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Về nguồn vốn, tiếp tục tham mưu UBND các cấp cân đối, bố trí ngân sách chuyển vốn sang Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn ủy thác cho vay, đảm bảo nguồn lực đáp ứng đủ nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn năm 2018, trong đó, vốn ủy thác từ ngân sách địa phương phấn đấu tăng khoảng 300-350 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đôn đốc thu hồi và xử lý kịp thời nợ đến hạn, chủ động giải ngân không để tồn đọng vốn, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Ngân hàng Chính sách xã hội và thành phố giao. Chủ động triển khai cho vay các chương trình tín dụng mới theo chỉ đạo của trung ương và thành phố. 

Tập trung vốn tín dụng chính sách ưu tiên cho vay đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật trên địa bàn, cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố. 

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn và điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Đồng thời, có giải pháp đôn đốc thu hồi nợ quá hạn tồn đọng, ngăn ngừa phát sinh nợ quá hạn mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ quá hạn đã xây dựng năm 2018.

Tiếp tục quan tâm triển khai công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác tập huấn cho đối tượng ngoài ngành, công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ... đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ...

Nguồn: thoibaonganhang.vn