PVN: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2018

.
PVN cho biết, Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 4-15% kế hoạch quý I đề ra.
Lãnh đạo PVN cho biết, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 4-15% kế hoạch quý I đề ra.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018.

Ngay từ đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, PVN và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, an toàn, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 4 - 15% kế hoạch quý I đề ra.

Tính riêng 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu toàn Tập đoàn đạt 4,13 triệu tấn, sản xuất điện đạt 3,56 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 281,8 nghìn tấn, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 1,13 triệu tấn.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 12% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách nhà nước vượt 30% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ đầu năm đến nay các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 đã được Tập đoàn phê duyệt/chấp thuận. Hoạt động của các đơn vị sản xuất (VSP, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVFCCo, PVCFC) đều giữ được nhịp độ tốt và đang bám sát kế hoạch được giao.

Các đơn vị thành viên đều hoàn thành các chỉ tiêu tài chính với doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đề ra, cơ bản các đơn vị đều hoàn thành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ.

Nhằm hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2018. Đồng thời, kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Tập đoàn sẽ chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên và tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Một trong số những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong những tháng tiếp theo là tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chuỗi khí - điện Lô B, Cá Voi Xanh, các dự án nhiệt điện: Long Phú 1, Sông Hậu 1, Thái Bình 2.

Năm 2017, PVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đặt ra. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; nộp ngân sách Nhà nước 97.500 tỷ đồng, vượt 22.900 tỷ đồng so với kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498.000 tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm và tăng 10,1% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31.900 tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 đạt 39,2 ngàn tỷ đồng.

Năm 2018, PVN đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu quy đổi đạt 10 - 15 triệu tấn; khai thác dầu khí đạt 22,83 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó khai thác dầu thô đạt 13,23 triệu tấn và khai thác khí đạt 9,6 tỷ m3.

Đồng thời, PVN đặt mục tiêu sản xuất điện đạt 21,57 tỷ kWh và sản xuất đạm đạt 1.54 triệu tấn, xản xuất xăng dầu đạt 11,78 triệu tấn.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn