Nhựa Bình Minh về tay người Thái

.

Chiều nay, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC vừa tổ chức chào bán cạnh tranh 24,1 triệu 29,51% cổ phần BMP tại TP.HCM và thu về hơn 2.331 tỷ đồng.

Đã có hai nhà đầu tư tham gia cuộc chào bán gồm Saraburi mua 24,139 triệu cổ phần và một nhà đầu tư cá nhân mua phần còn lại với cùng mức giá 96.500 đồng/cp.

SCIC thu về hơn 2.331 tỷ đồng sau khi bán thành công 29,52% vốn điều lệ BMP
SCIC thu về hơn 2.331 tỷ đồng sau khi bán thành công 29,52% vốn điều lệ BMP

Saraburi là công ty thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan), đã sở hữu 20,4% cổ phần nhựa Bình Minh từ 2012, sau 6 năm BMP được niêm yết. Kể từ khi SCIC thông báo sẽ thoái vốn tại BMP hồi 2014, Saraburi từng nhiều lần thể hiện mong muốn nắm quyền chi phối doanh nghiệp nhựa đang nắm 60% thị phần khu vực miền Nam này.

Năm 2017, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của BMP tăng 15% so với 2016, đạt 3.824 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 25%, còn 583 tỷ đồng. Hiện, 90% các sản phẩm của Bình Minh được bán thông qua 1.500 đại lý phân phối trên cả nước.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn