EVN đề xuất IPO EVN Genco1 và 2 vào đầu năm 2019

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đầu năm 2018, Genco 2 đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 12.567 tỷ đồng và 2.196 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 13% và 28% so với cùng kỳ 2017. Còn đối với Genco 1, doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 14.737 tỷ đồng, tăng 19% so với 6 tháng 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại âm tới 1.352 tỷ đồng.

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn