Chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết, mất tích… phải nộp thuế như thế nào?

.

Dân trí vừa đăng tải thông tin liên quan tới việc xoá nợ thuế đối với chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết. Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, Luật doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết, mất tích… phải nộp thuế như thế nào? - ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Bizlive)

Tuy nhiên, quy định hiện hành chỉ cho phép xóa nợ đối với cá nhân, không có quy định xóa nợ cho chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết, trong khi doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Theo Bộ Tài chính, để xử lý xóa nợ các trường hợp là cá nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội và để thống nhất giữa Luật quản lý thuế và Luật doanh nghiệp thì cần thiết phải sửa đổi quy định về xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự tại Luật quản lý thuế.

Giải pháp này không gây phản cảm trong dư luận xã hội, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Được biết, hiện không có cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm về việc xác nhận cá nhân chết còn tài sản hay không.

Mặt khác, khi cá nhân còn nợ thuế đã chết, nếu còn tài sản thì tài sản này còn thuộc quyền sử dụng của gia đình họ, cơ quan thuế không thể thực hiện kê biên, bán đấu giá tài sản sử dụng chung này để thu hồi tiền thuế nợ được. Nếu thực hiện sẽ gây phản cảm trong dư luận xã hội./.

Hà Giang (T/h)

Nguồn: toquoc.vn