Công ty Chile ´´V-W Ltda.´´tìm đối tác cung cấp sản phẩm pollywood từ gỗ thông

.

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email: [email protected]

Điện thoại: (56-9) 8920 1942.

Nguồn: Vietnamexport.com

 

Nguồn: vinanet.vn